2020-06-12 20:12:07

DAN ŠKOLE

13. lipnja 2020. obilježavamo Dan škole. Datum se veže uz datum smrti Dragutina Domjanića, 7. lipnja 1933.

Dan škole čestitamo vam čestitkama koje su za vas pripremili učenici i djelatnici naše škole.

I baš kao što je Dragutin Domjanić napisao u svojoj pjesmi Kaj:


Osnovna škola Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina